Bảng Giá Kim Cương

Mã Sản Phẩm: BGKC001
Vui lòng gọi...
GLOSBE JEWELRY
Cam kết chất lượng hàng đầu
Thông tin bảo hành
Bảo hành đánh bóng 10 năm
Chính sách đổi trả trong 30 ngày nếu sản phẩm bị lỗi
Giao hàng trong 24h

HOTLINE: 1900 886 691
(Làm việc, 9:00 - 21:00 Từ Thứ 2 đến CN)

Đ/c: 55 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ KIM CƯƠNG 3LY6 MM

3.6 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 15,800,000 14,500,000 13,500,000 11,500,000 11,000,000
E 15,500,000 13,500,000 12,800,000 11,000,000 10,500,000
F 15,200,000 12,800,000 12,200,000 10,500,000 10,000,000

 

 

 

GIÁ KIM CƯƠNG 4.1 LY MM

4.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 22,500,000 19,600,000 18,700,000 16,200,000 15,500,000
E 20,800,000 18,700,000 17,000,000 15,500,000 14,800,000
F 19,500,000 17,000,000 16,500,000 14,800,000 14,200,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 4.5LY MM

4.5 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 31,700,000 26,200,000 24,700,000 22,200,000 21,900,000
E 28,200,000 24,500,000 23,500,000 20,600,000 19,500,000
F 24,200,000 23,100,000 22,200,000 19,500,000 18,900,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 5.0 LY MM

5.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 57,900,000 52,700,000 46,500,000 43,500,000 40,300,000
E   50,200,000 44,900,000 41,200,000 39,000,000
F   48,500,000 43,700,000 39,700,000 37,600,000

 

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY KIỂM ĐỊNH GIA (Bấm vào link để xem giấy kiểm định)

 

Hình dạng

Trọng lượng (cts)

Chế tác

Nước màu

Độ tinh khiết

Link Giấy Kiểm Định GIA

Độ bóng

Kích thước (mm)

Phát quang

Độ đối xứng

 Giá (VNĐ)

Round

0.5

Excellent

D

VS1

GIA

Excellent

5

Medium Blue

Excellent

          65,122,000

Round

0.46

Excellent

E

VS2

GIA

Excellent

5

None

Very good

          59,945,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5

None

Very good

          63,927,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5

Faint

Excellent

          64,849,000

Round

0.5

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5

Faint

Excellent

          66,355,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5

None

Very good

          68,017,000

Round

0.52

Excellent

E

IF

GIA

Excellent

5

None

Excellent

          78,221,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.1

None

Excellent

          64,849,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.1

None

Excellent

          64,849,000

Round

0.52

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Faint

Excellent

          68,017,000

Round

0.51

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Faint

Excellent

          68,017,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.1

None

Excellent

          68,017,000

Round

0.5

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.1

None

Very good

          68,017,000

Round

0.51

Excellent

E

VVS1

GIA

Very good

5.1

None

Excellent

          73,341,000

Round

0.51

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Medium Blue

Excellent

          73,341,000

Round

0.52

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Medium Blue

Excellent

          73,341,000

Round

0.5

Very good

E

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Medium Blue

Excellent

          73,341,000

Round

0.5

Very good

E

VVS1

GIA

Excellent

5.1

Very Good

Excellent

          73,341,000

Round

0.51

Very good

D

VVS1

GIA

Very good

5.1

None

Very good

          84,677,000

Round

0.52

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.2

None

Excellent

          77,346,000

Round

0.51

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.2

None

Excellent

          82,852,000

Round

0.58

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.3

Medium Blue

Excellent

          77,370,000

Round

0.55

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          74,484,000

Round

0.58

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          74,484,000

Round

0.58

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          75,489,000

Round

0.57

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          75,489,000

Round

0.57

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.3

Medium Blue

Excellent

          77,370,000

Round

0.58

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          83,581,000

Round

0.57

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.3

Faint

Excellent

          83,581,000

Round

0.55

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.3

Medium Blue

Excellent

          83,581,000

Round

0.54

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          84,257,000

Round

0.57

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          84,257,000

Round

0.59

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          84,257,000

Round

0.57

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          84,257,000

Round

0.56

Excellent

E

IF

GIA

Excellent

5.3

Medium Blue

Excellent

          88,699,000

Round

0.56

Excellent

E

IF

GIA

Excellent

5.3

None

Excellent

          88,699,000

Round

0.61

Excellent

D

VVS1

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

       105,758,000

Round

0.61

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.4

Strong Blue

Excellent

          98,820,000

Round

0.6

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          87,560,000

Round

0.6

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          87,560,000

Round

0.6

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          87,560,000

Round

0.6

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          87,560,000

Round

0.6

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          91,370,000

Round

0.62

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Medium Blue

Excellent

          92,350,000

Round

0.61

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Medium Blue

Excellent

          92,350,000

Round

0.6

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

STR

Excellent

          92,350,000

Round

0.6

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          92,350,000

Round

0.61

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          92,350,000

Round

0.6

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          92,350,000

Round

0.61

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Medium Blue

Excellent

          92,350,000

Round

0.6

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          92,350,000

Round

0.58

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          83,581,000

Round

0.61

Excellent

F

IF

GIA

Excellent

5.4

Faint

Excellent

          97,988,000

Round

0.6

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.4

None

Excellent

          98,820,000

Round

0.62

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.5

Faint

Excellent

          89,434,000

Round

0.68

Excellent

F

VVS1

GIA

Very good

5.6

None

Very good

       116,214,000

Round

0.7

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.6

None

Very good

       120,173,000

Round

0.63

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.6

None

Excellent

       126,924,000

Round

0.7

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.7

None

Very good

       136,968,000

Round

0.72

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.7

Medium Blue

Excellent

       136,968,000

Round

0.71

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.7

Faint

Excellent

       136,968,000

Round

0.72

Excellent

F

VVS2

GIA

Excellent

5.7

Faint

Excellent

       136,968,000

Round

0.72

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.7

Medium Blue

Excellent

       142,100,000

Round

0.71

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.7

None

Excellent

       142,100,000

Round

0.7

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.7

None

Excellent

       142,100,000

Round

0.72

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.7

Medium Blue

Excellent

       142,100,000

Round

0.72

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.7

Medium Blue

Excellent

       153,264,000

Round

0.74

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.7

Medium Blue

Excellent

       153,264,000

Round

0.73

Excellent

D

VS2

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       129,018,000

Round

0.77

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       145,489,000

Round

0.76

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       145,489,000

Round

0.72

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       145,489,000

Round

0.78

Excellent

E

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       145,489,000

Round

0.75

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Medium Blue

Excellent

       146,611,000

Round

0.72

Excellent

F

VVS1

GIA

Very good

5.8

None

Excellent

       146,611,000

Round

0.71

Verygood

F

VVS1

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       146,611,000

Round

0.74

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       146,611,000

Round

0.74

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       146,611,000

Round

0.75

Excellent

F

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       146,611,000

Round

0.76

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Excellent

       149,251,000

Round

0.7

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       153,964,000

Round

0.76

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       153,964,000

Round

0.78

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       153,964,000

Round

0.78

Excellent

E

VVS1

GIA

Excellent

5.8

Faint

Excellent

       153,964,000

Round

0.79

Excellent

D

VVS2

GIA

Excellent

5.8

None

Very good

       162,242,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 5.4LY MM

 

5.4 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 93,800,000 85,800,000 76,300,000 71,200,000 66,700,000
E 81,800,000 77,800,000 77,800,000 68,200,000 61,300,000
F 74,800,000 70,800,000 69,000,000 66,300,000 56,500,000

 

 

GIÁ KIM CƯƠNG 6.0 LY MM

6.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 229,300,000 210,300,000 164,300,000 140,900,000 127,800,000
E 187,300,000 182,300,000 150,300,000 134,300,000 120,300,000
F 174,300,000 169,300,000 137,300,000 126,300,000 114,300,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3 LY MM < 1CT

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 387,700,000 330,500,000 288,200,000 241,700,000 233,700,000
E 312,200,000 289,700,000 277,500,000 230,100,000 220,000,000
F 295,400,000 278,700,000 253,300,000 219,200,000 208,700,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3 LY MM >= 1CT

6.3 mm** IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 513,100,000 435,400,000 381,400,000 311,700,000 291,700,000
E 463,900,000 391,500,000 363,400,000 291,000,000 279,600,000
F 392,600,000 352,900,000 345,800,000 269,300,000 268,400,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 6.8 LY MM

6.8 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 589,000,000 518,900,000 437,200,000 390,900,000 387,800,000
E 440,300,000 450,000,000 387,500,000 360,900,000 313,400,000
F 418,400,000 410,000,000 373,800,000 339,400,000 307,400,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 7.2 LY MM

7.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 819,200,000 749,300,000 615,400,000 579,200,000 511,900,000
E 694,300,000 659,100,000 584,200,000 517,200,000 503,400,000
F 589,500,000 603,500,000 555,500,000 495,500,000 459,000,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 8.1 LY MM

8.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 2,351,500,000 1,955,300,000 1,593,500,000 1,337,700,000 1,170,100,000
E 1,743,900,000 1,542,600,000 1,369,200,000 1,203,000,000 1,129,300,000
F 1,480,000,000 1,410,900,000 1,287,100,000 1,159,900,000 1,098,600,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 9 LY MM (< 3CT)

9 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 4,093,600,000 3,307,400,000 2,752,400,000 2,290,000,000 2,012,500,000
E 3,307,400,000 2,937,400,000 2,521,200,000 2,151,200,000 1,873,800,000
F 2,844,900,000 2,613,700,000 2,306,700,000 2,012,500,000 1,735,000,000

 

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG MOISSANITE NƯỚC D (ĐI) KIỂM ĐỊNH GRA

Kích Thước Trọng Lượng Nước (Color)  Giá Bán (VNĐ) Kiểm Định Đường Link Sản Phẩm
4 mm (4 ly) 0.3 carat D               850,000 GRA Kim Cương Moissanite 4 ly
5 mm (5 ly) 0.5 carat D            1,290,000 GRA Kim Cương Moissanite 5 ly
5.4 mm  (5 ly 4) 0.6 carat D            1,680,000 GRA Kim Cương Moissanite 5.4 ly
6 mm (6 ly) 0.8 carat D            2,290,000 GRA Kim Cương Moissanite 6 ly
6.3 mm ( 6 ly 3) 0.9 carat D            2,870,000 GRA Kim Cương Moissanite 6.3 ly
7 mm (7 ly) 1.2 carat D            3,499,000 GRA Kim Cương Moissanite 7 ly
8 mm (8 ly) 2 carat D            4,180,000 GRA Kim Cương Moissanite 8 ly
8.1 mm (8.1 ly) 2.1 carat D            4,440,000 GRA Kim Cương Moissanite 8.1 ly
8.5 mm (8.5 ly) 2.5 carat D            4,898,000 GRA Kim Cương Moissanite 8.5 ly
9 mm (9 ly) 3 carat D            6,062,000 GRA Kim Cương Moissanite 9 ly
9.5 mm (9.5 ly) 3.5 carat D            6,880,000 GRA Kim Cương Moissanite 9.5 ly
10 mm (10 ly) 4 carat D            8,890,000 GRA Kim Cương Moissanite 10 ly
11 mm (11 ly) 5 carat D          11,236,000 GRA Kim Cương Moissanite 11 ly
12 mm (12 ly) 6 carat D          14,438,000 GRA Kim Cương Moissanite 12 ly
13 mm (13 ly) 8 carat D          19,978,000 GRA Kim Cương Moissanite 13 ly
14 mm (14 ly) 10 carat D          24,472,000 GRA Kim Cương Moissanite 14 ly
15 mm (15 ly) 12 carat D          31,967,000 GRA Kim Cương Moissanite 15 ly

 

Hãy liên hệ ngay trang sức Glosbe & Co để được hỗ trợ tư vấn miễn phí bạn nhé!

Nhận xét khách hàng
Đánh giá trung bình

0/5

(0 nhận xét)

1
0
2
0
3
0
4
0
5
0

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi phản hồi
Hủy
Chọn xem nhận xét
 • Mới nhất
 • Hữu ích
 • Tất cả sao
 • 1 sao
 • 2 sao
 • 3 sao
 • 4 sao
 • 5 sao

  ©2016 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

  55 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh   GPKD: 0316307541